diplomski rad
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve

Nives Šoić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Podaci o radu
NaslovBiometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
AutorNives Šoić
Voditelj/MentorMarija Pecina (mentor)
Sažetak rada
U dolini Neretve poljoprivredna je proizvodnja vrlo intenzivna. Zbog suhih ljeta potrebno je navodnjavanje. Međutim, agrotehničke mjere, intruzija mora, te oborine imaju velik utjecaj na kvalitetu vode za navodnjavanje. U radu je opisan dio takvog istraživanja na području donje Neretve – lokacija Vrbovci, gdje su tijekom tri godine (2011., 2012. i 2013.) na četiri mjerne postaje mjesečno prikupljani podaci o fizikalno kemijskim pokazateljima kvalitete vode za navodnjavanje i to: električna vodljivost, te hranjive tvari – koncentracije nitrata, amonijaka, kalija i fosfora. Provedene su deskriptivne analize, kao i biometrijske analize u svrhu usporedbe prosjeka mjernih postaja i godina istraživanja za svaku istraživanu varijablu (analiza varijance), kao i procjena povezanosti varijabli u pojedinim godinama istraživanja i ukupno za sve godine na pojedinoj mjernoj postaji (korelacije). Dinamika promjena istraživanih varijabli na četiri mjerne postaje tijekom tri godine istraživanja prikazana je grafički. Rezultati analize varijance za razlike između godina istraživanja na pojedinoj mjernoj postaji pokazali su da se signifikantne razlike u EC, NO3- i K+ pojavljuju samo na mjernoj postaji Vrbovci P. Varijabla NH4+ nema signifikatnih razlika na niti jednoj mjernoj postaji, dok varijabla P pokazuje signifikantne razlike na mjerna postajama Lateralni kanal i Vrbovci kanal. Rezultati analize varijance za razlike između mjernih postaja u pojedinoj godini istraživanja pokazuju da se svake godine pojavljuju signifikantne razlike između četiri ispitivane mjerne postaje za varijable EC, NO3- i K+. Varijabla NH4+ nema signifikantnih razlika na ispitivanim mjernim postajama. Varijabla P nema signifikantnih značajki 2011. godine, dok 2012. i 2013. pokazuje signifikantne značajke. Rezultati korelacije pokazuju povezanost svih varijabli tijekom svih istraživanih godina na samo jednoj mjernoj postaji, na Lateralnom kanalu. Gledajući korelacijske odnose istraživanih varijabli od 2011. do 2013. godine dokazana je značajna povezanost na CS Koševo između varijabli EC i NO3-, EC i K+, NO3- i K+, na kanalu Vrbovci između svih varijabli, i na Vrbovci P između varijabli EC i K+, NO3- i K+, NH4+ i K+, te K+ i P.
Ključne riječibiometrijske analize ANOVA korelacija varijable kvaliteta vode
Povjerenstvo za obranuMarija Pecina (predsjednik povjerenstva)
Jerko Gunjača (član povjerenstva)
Marija Romić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
In Neretva valley agricultural production is very intensive. Due to the dry summer irrigation is necessary. However, agricultural measures, intrusion of the sea, and precipitation have a major impact on the quality of the water for irrigation. This thesis describes a part of a research in the area Lower Neretva Valley - location Vrbovci, where over the three years (2011, 2012 and 2013) in four different microlocations data on physical and chemical parameters of the quality of water for irrigation were gathered, such as: electrical conductivity, and nutrients - nitrate, ammonium, potassium and phosphorus. Descriptive and biometric analysis were carried out for the purpose of comparison of the average of microlocations and years of research for each studied variable (variance analysis), as well as an assessment of the correlation of variables for each research year and the total for all years in each microlocation (correlation). Trends in terms of the studied variables on four microlocations and research period is further graphically depicted. Results of variance analysis for the difference between the years of research on the individual microlocation demonstrate that the significant difference in EC, NO3- and K+ appears only on the microlocation of Vrbovci P. The variable NH4+ has no significant difference in any microlocation, while the variable P shows significant difference in microlocations Lateral channel and Vrbovci channel. Results of variance analysis for the difference between microlocations in each year of the research show that each year significant differences between the four studied locations for variables EC, NO3- and K+ occurs. The variable NH4+ has no significant features on the tested micro-locations. The variable P has no significant features in 2011, while 2012 and 2013 shows significant features. Results show a correlation relationship of all the variables in all the studied years on a single microlocation, the Lateral channel. Looking at the correlation of the related variables studied from 2011 to 2013, a significant association is demonstrated at micro-location CS Kosevo between the variables EC and NO3-, EC and K+, NO3- and K+, at Vrbovci channel between all variables, and at Vrbovci P between variables EC and K+, NO3- and K+, NH4+ and K+, and K+ and P.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)biometric analysis ANOVA correlation variables water quality
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:978738
PohranioValentina Bezek