diplomski rad
Učinak navodnjavanja minirasprskivačima na prinos i kakvoću odabranih povrćarskih kultura

Monika Belošić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Podaci o radu
NaslovUčinak navodnjavanja minirasprskivačima na prinos i kakvoću odabranih povrćarskih kultura
AutorMonika Belošić
Voditelj/MentorGabrijel Ondrašek (mentor)
Sažetak rada
Jedan od ključnih problema proizvodnje povrća je nedovoljno navodnjavanje, koje, nastavno na sve češće suše u prosjeku svakih 3-5 godina, rezultira značajnim štetama u povrćarstvu te ovisno o intenzitetu i trajanju suše, može smanjiti prinose i do 70 %. Stoga postoji snažna potreba uvođenja mjere navodnjavanja u proizvodnju povrća. U problematici učinkovitog navodnjavanja povrtnih kultura (špinata i rotkvice) uz ostvarivanje optimalnog prinosa i kakvoće jestivog dijela biljaka, proučavala se učinkovitost navodnjavanja minirasprskivačima (glavni faktor) i prekrivanja tla organskim malčom (podfaktor). Poljski pokus je postavljen u Samoborskim Novakima (Zagrebačka županija) u 4 repeticije. Berba navedenih kultura obavljena je u tehnološkoj zrelosti, prinos je izražen kao tržni. Za svaku navedenu kulturu uzeti su prosječni uzorci biljnog materijala dijela biljke koji se koristi u prehrani te je u njima određen sadržaj makro i mikrohranjiva. Podatci dobiveni pokusnim istraživanjima su statistički obrađeni (deskriptivna statistika). Kod špinata najveći prinos je ostvaren na pokusnoj parceli navodnjavanje uz konvencionalan način gospodarenja; u listu špinata najviše su bili zastupljeni željezo i kalij, a najmanje natrij. Korijen špinata je sadržavao najviše željeza i kalija a najmanje molidbena. Rotkvica je najveći prinos ostvarila na pokusnoj parceli navodnjavanje uz konvencionalan način gospodarenja. U mineralnom sastavu hipokotilskog (jestivog) dijela rotkvice najviše su bili zastupljeni kalij i željezo, a najmanje magnezij i molidben, dok je list rotkvice sadržavao najviše kalcij i željezo, a najmanje također magnezij i molidben. Nema značajne razlike u mineralnom sastavu špinata s obzirom na navodnjavanje uz konvencionalno gospodarenje i navodnjavanje uz organsko gospodarenje. U mineralnom sastavu rotkvice utvrđene su značajne razlike s obzirom na navodnjavanje uz konvencionalno gospodarenje i navodnjavanje uz organsko gospodarenje; veća je količina minerala kod organskog načina gospodarenja uz navodnjavanje. S obzirom na provedena pokusna istraživanja u agroekološkim uvjetima Zagrebačke županije, za ostvarenje optimalnog prinosa i hranidbene vrijednosti špinata i rotkvice preporučuje se koristiti navodnjavanje uz konvencionalno gospodarenje.
Ključne riječiproizvodnja povrća navodnjavanje špinat rotkvica prinos
Povjerenstvo za obranuGabrijel Ondrašek (predsjednik povjerenstva)
Sanja Fabek (član povjerenstva)
Ivan Mustać (član povjerenstva)
Monika Zovko (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineOpća proizvodnja bilja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
One of the biggest problems in growing vegetables is not enough of irrigation that results in severe damages due to more common drought in the last 3-5 years – sometimes the yield can be up to 70%. There is a strong need in introducing irrigation measures in vegetable production. The issue of efficient irrigation of vegetable crops ( spinach and radish ) by achieving optimum yield and quality of edible parts of plants is being studied as well as the effectiveness of irrigation sprinkler (main factor) and overlapping soil by organic mulches (subfactor). Field trial was conducted in Samoborski Novaki in 4 repetitions . The harvest of these crops was carried out in the technological maturity , the yield was expressed as market. For each kind of culture samples the average of plant part of plant material were taken which is used in the diet and in them is determined the content of macro and micro-nutrients . Data obtained by experimental studies were statistically analyzed (descriptive statistics) . In the case of spinach, the highest yield was obtained in the experimental plot irrigation with conventional means of waste; in the leaf of spinach were the most commonly iron and potassium and less sodium. The root of spinach contained the most iron and potassium and at least molybdenum. There were no significant differences in the mineral composition of spinach due conventional management and irrigation with organic waste. The mineral composition of radishes showed no significant differences with regard to irrigation with conventional management and irrigation with organic waste; the greater the amount of minerals composition with organic management methods with irrigation.. Considering the conducted experimental research in the environmental conditions of the Zagreb County, for obtaining optimum yield and nutritional value of spinach and radishes recommended use irrigation with conventional management.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vegetable production irrigation spinach radish yield
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:439180
PohranioValentina Bezek