diplomski rad
Pogodnost zemljišta za poljoprivredu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na širem području grada Vrbovca

Marko Mumelaš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Mikrobiologija
Podaci o radu
NaslovPogodnost zemljišta za poljoprivredu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na širem području grada Vrbovca
AutorMarko Mumelaš
Voditelj/MentorStjepan Husnjak (mentor)
Sažetak rada
Tlo predstavlja rahli, površinski dio Zemljine kore koji nastaje trošenjem svih vrsta stijena, a odlikuje se nizom karakterističnih svojstava poput morfologije, mehaničke građe, kemijskog sastava, kao i fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava. Kako bi tlo bilo plodno i kako bi poljoprivredne kulture bile uspješno uzgajane potrebno je provoditi kalcizaciju, zajedno s gnojidbom i obradom tla. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi značajke tala na vrbovečkom području, s naglaskom na kemijska svojstva i utvrditi koja su dominantna ograničenja i preporuke za njihovo otklanjanje. Istraživanje je provedeno na pseudogleju obrončanom pod poljoprivrednom proizvodnjom tijekom 2016. godine. Uzorci su prikupljani sondom, a ukupno je uzeto 35 uzoraka do dubine od 30 cm. U uzorcima je određen pH (HRN ISO 10390:2005), količina humusa (metoda po Tjurinu JDPZ, 1966.), hidrolitski aciditet i fiziološka hraniva K2O i P2O5 (AL – metoda JDPZ, 1966.). Rezultati pokazuju da je reakcija tla kisela i jako kisela u većini uzoraka (pHKCl= 4,07-5,88). Sadržaj humusa je u prosjeku dobar, a varira od 1,73% do 4,97%. Prema hidrolitskom aciditetu (9-28,8 mmolekv.H+/100g tla) na većini je tala potrebna umjerena doza materijala za kalcizaciju. Opskrbljenost fiziološki aktivnim fosforom je u prosjeku dobra, a kreće se od 5,3 do 27,58 mg P2O5/100g tla. Opskrbljenost kalijem je također u prosjeku dobra i kreće se od 7,4 do više od 40 mg K2O/100g tla. Iz rezultata se može zaključiti da način korištenja utječe na pH tla, količinu humusa i opskrbljenost hranivima.
Ključne riječiplodnost tla kemijska svojstva pH humus hidrolitski aciditet fosfor kalij 3
Povjerenstvo za obranuStjepan Husnjak (predsjednik povjerenstva)
Ivan Šimunić (član povjerenstva)
Milan Pospišil (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineMikrobiologija
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Soil is the slight surface part of Earth crust which originate from weathering of all kinds of rocks, and is characterized by series of characteristics such as morphology, mechanical structure, chemical content, as well as physical, chemical and biological characteristics. For soil fertilty and succesful cultivation of crop plant, soil needs to be calcificated along with fertizilazation and tillage. The aim of this study was to determine the characteristics of land on the Vrbovec territory, with an accent on the chemical properties and determination of the dominant limitations and recommendations for their removal. The research was conducted on arable pseudogley. Soil samples were collected by probe, and a total od 35 samples were taken to a depth of 30 cm. In the samples were determined pH (HRN ISO 10390:2005), humus content (method by Tjurin JDPZ, 1966.), exchangeable acidity and phsyiologically active K2O and P2O5 (AL – method JDPZ, 1966.). The results show that soil reaction is acidic and very acidic in the most of the samples (pH-KCl= 5,88-4,07). The average of humus content is good, and it varies from 1,73% to 4,97%. According to the exchangeable acidity (9-28,8 mmolekv.H+/100g soil) most of the samples needs moderate dose of liming materials. The supply of physiologically active phosphorus is in average good and ranges from 5,3 to 27,58 mg P2O5/100g soil. Potassium supply is also good in average and ranges from 7,4 to more than 40 mg K2O/100g soil. From the results it can be concluded that land use affects soil pH, humus content and nutrient supplies.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)soil fertility chemical properties pH humus exchangeable acidity phosphorus potassium
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:147014
PohranioValentina Bezek