diplomski rad
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve

Ivana Ivanković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Podaci o radu
NaslovUtjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve
AutorIvana Ivanković
Voditelj/MentorGabrijel Ondrašek (mentor)
Sažetak rada
Dolina Neretve, ukupne površine 12.067 ha predstavlja specifični prirodno geografski prostor, razvijen u krškom okruženju Jadranskog mora. Stanovništvo, poljoprivreda, te cjelokupni živi svijet prilagođeni su vodnom režimu prirodnog okruženja. Najznačajniji pritisak na području doline Neretve koji može negativno utjecati na održivost poljoprivrednih površina i cijelog ekosustava jest proces zaslanjivanja, a što je povezano sa stupnjem zaslanjenosti površinske i podzemne vode. Zbog neposredne blizine mora, izražen je prodor morske vode u dolinu, pa su tako povremeno ili trajno zaslanjeni izvori vode koji se koriste za navodnjavanje. Primarno su ugrožena tla na kojima se konstantno vrši relativno intenzivna gnojidba, pri čemu je moguće ispiranja mobilnijih oblika makroelemenata (npr. nitrata) u površinske i podzemne vode pod utjecajem oborina. Iz tih razloga nameće se potreba za uspostavom kontrole nad daljnjim procesima zaslanjivanja voda i tla doline Neretve, te pridržavanja načela dobre poljoprivredne prakse, kako bi se iskoristio puni potencijal za održivu poljoprivrednu proizvodnju, te zaštitu prirodnih resursa. Istraživanjem su obuhvaćene lokacije značajne po intenzivnom uzgoju poljoprivrednih kultura, a na kojima je utvrđivana veza između nitrata i ukupnih soli te oborina u vodnim resursima. Rezultati su pokazali lokacije s najvećom koncentracijom nitrata (Pz- 2 instaliran na području Vidrice) i soli (Pz-4 instaliran na području Opuzen ušće- Jasenska), te je utvrđeno da povećanjem oborina dolazi do ispiranja nitrata u površinske i podzemne vode. Smanjenjem oborina dolazi do povećanja EC u površinskim vodama, dok za podzemne to pravilo ne vrijedi. U svrhu smanjenja koncentracija nitrata i ukupnih soli u vodnim resursima doline Neretve, preporuča se pridržavanje odredbi Nitratne direktive, kao i korištenje nezaslanjenih izvora vode za navodnjavanje u poljoprivredi.
Ključne riječizaslanjivanje dolina Neretve elektrovodljivost nitrati
Povjerenstvo za obranuGabrijel Ondrašek (predsjednik povjerenstva)
Ivan Mustać (član povjerenstva)
Marko Petek (član povjerenstva)
Marina Bubalo (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineOpća proizvodnja bilja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The Neretva valley, a total area of 12 067 ha represents a specific natural geographical space cut into karst area. The southern border of the area is the Adriatic Sea. The population, agriculture, and the entire living world are adapted to the water regime of the natural environment. The most significant pressure on the area of the Neretva valley, which can adversely affect the sustainability of agricultural land and the whole ecosystem is soil salinization, which is associated with the degree of salinity of surface and groundwater. The immediate vicinity of the sea, expressed the seawater in the valley, even temporarily or permanently salinated water sources used for irrigation. Primary endangered soil of constantly performs fertilization, always the same schedule, depending on the crop is grown. When it comes to leaching of nitrates in surface water and groundwater under the influence of rainfall. For these reasons there is a need to establish control over further processes salinization of water and soil of the Neretva valley, and adherence to the principles of good agricultural practices, in order to exploit the full potential for good agricultural production, but also to protect natural resources. The survey includes significant locations by intensive cultivation of crops, and in which we examined the relationship between nitrate and total precipitation in salt and water resources. The results showed the location with the highest concentration of nitrates (Pz-2 installed in the field Vidrice) and salt (Pz-2 installed in the field Opuzen ušće- Jasenska), and it was found that an increase in rainfall leads to leaching of nitrates in surface and ground waters. Decreasing rainfall comes to increase the EC in surface waters, and groundwater, this rule does not apply. In order to reduce the concentration of nitrate and total salts in the water resources of the Neretva valley, it is recommended to comply with the provisions of the Nitrates Directive, as well as the use unsalted water sources for irrigation in agriculture.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)salinization the Neretva valley Electrical Conductivity nitrates
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:010429
PohranioValentina Bezek