diplomski rad
Vrtovi odgojno-obrazovnih institucija na području gradske četvrti Sesvete

Tea Pirić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Podaci o radu
NaslovVrtovi odgojno-obrazovnih institucija na području gradske četvrti Sesvete
AutorTea Pirić
Voditelj/MentorVesna Židovec (mentor)
Sažetak rada
Vrtovi i vrtlarenje, imaju izuzetno važnu ulogu u životu čovjeka, kako u proizvodnom smislu, tako i kao mjesto rekreacije i edukacije. Školski vrtovi kod djece razvijaju zdrav odnos prema hrani, ekološku svijest, radne navike. Nekad su bili sastavni dio školskog dvorišta i imali značajno mjesto u školskom programu, napose u ruralnim sredinama. Gradska četvrt Sesvete cijelim je svojim područjem smještena izvan granica grada Zagreba kao naselja. Još prije nekoliko desetljeća najveći je dio tog prostora izrazito obilježavao ruralni način života, elementi kojega su i danas jasno vidljivi u većini ovdašnjih naselja. Industrijalizacija i s njom povezano doseljavanje tisuća novih stanovnika ponajprije su, već sredinom šezdesetih godina prošloga stoljeća, potaknuli brzu urbanizaciju tada još malih Sesveta i drugih tadašnjih samostalnih naselja. Na cijelom području postoje 4 gradske i 5 privatnih predškolskih ustanova te nekoliko osnovnih škola. Ciljevi ovog rada su ustanoviti postojanje vrtova uz odgojno-obrazovne ustanove na području gradske četvrti Sesvete, procijeniti veličinu, inventarizirati i opisati elemente vrta te identificirati biljne svojte, te procijeniti uređenost vrtova i njihovu usklađenost s tradicijom i prostorom u kojem se nalaze. Istraživanjem 10 odabranih vrtova, podijeljenih u 2 skupine: TIP 1 - predškolski vrt i TIP 2- školski vrt, u vremenskom razdoblju između travnja 2013. godine do svibnja 2014. godine utvrđena je prosječna površina vrta TIP 1 iznosi 5 407 m2, a kod TIP 2 16 990 m2. Inventarizacijom je uočena veća brojnost svih biljnih svojti u vrtovima TIP 1, a kod oba tipa prevladavalo je ukrasno bilje s najvećom brojnošću grmlja i drveća. Može se zaključiti da suvremeni odgojno-obrazovni vrtovi nemaju obilježja nekadašnjih tradicijskih vrtova nego su poprimili suvremeni i moderan oblik, a glavni razlog tome je utjecaj urbanizacije, promjene u trendovima oblikovanja i odabiru biljnih vrsta.
Ključne riječiurbanizacija kućni vrt školski vrt bioraznolikost biljne vrste
Naslov na drugom jeziku (engleski)Educational institution gardens in the city district Sesvete
Povjerenstvo za obranuVesna Židovec (predsjednik povjerenstva)
Ksenija Karlović (član povjerenstva)
Martina Skendrović Babojelić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Ukrasno bilje
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHortikultura
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka hortikulture
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-12-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Gardens and gardening, have a very important role in the life of a man, both in terms of production, as well as a place of recreation and education. School gardens for children develop a healthy relationship towards food, environmental awareness, working habits.They used to be an integral part of the school yard and had a prominent place in the school curriculum, especially in rural areas. City district Sesvete, throughout its territory, is located outside the boundaries of the city of Zagreb as a settlements. Even a few decades ago the biggest part of the area marked distinctly rural way of life, elements of which are still clearly visible in most of the local settlements. Industrialization and with it related immigration of thousands of new residents are primarily, in the mid 60s, encouraged rapid urbanization then still small Sesvete and other independent settlements. On the whole area there are 4 municipal and 5 private pre-schoolsand several elementary schools.The objectives of this study were to establish the existence of gardens with educational institutions in the field of city district Sesvete, assess the size, inventory and describe the elements of the garden, and identify plant species, and to assess the arrangement of gardens and their compliance with the tradition and the area in which they are located.The study selected 10 gardens, divided into 2 groups: TYPE 1 - pre-school garden andType 2 - the school garden, in the period between April 2013 and May 2014. The average area of the garden TYPE 1 is 5407 m2, and in type 2 16 990 m2. Inventory is observed greater number of plant species in the gardens TYPE 1, and in both types prevailed ornamental plants with the greatest abundance of shrubs and trees. It can be concluded that modern educational gardens do not have the characteristics of old traditional gardens but took on a contemporary and modern forms, and the main reason is the impact of urbanization, changes in trends in the design and selection of plant species.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)urbanization home gardens school gardens biodiversity plant species
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:657119
PohranioValentina Bezek