diplomski rad
Uzroci varijabilnosti sadržaja biljci pristupačnog fosfora u tlu

Martin Feller (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUzroci varijabilnosti sadržaja biljci pristupačnog fosfora u tlu
AutorMartin Feller
Voditelj/MentorMilan Mesić (mentor)
Sažetak rada
Fosfor je esencijalni makroelement koji je s poljoprivrednog gledišta izrazito bitan za sam rast i razvoj bilja gdje ima ulogu u energetskim reakcijama u biljci, fotosintezi, respriraciji te transferu gena i hraniva i stoga je cilj proučiti prostornu varijabilnost biljci pristupačnog fosfora kako bi se omogućila kvalitetna opskrbljenost u određenim uvjetima primjenom stečenog znanja. Nedostatak fosfora odražava se na čitav rast i razvoj biljke, odgađa cvatnju i zriobu što može stvoriti štete u proizvodnji dok se kod dobre opskrbljenosti povećava prinos. Vodotopljivi fosfati su najmanje zastupljena frakcija fosfora u tlu. U vodenoj fazi tla nalazi se u prosjeku manje od 1 kg ha-1 fosfora, dok porastom njihove koncentracije (nakon gnojidbe) dolazi do brze transformacije u manje topljive oblike. Ta kritična koncentracija ravnoteže vodotopivih i manje topivih oblika fosfora ovisi prije svega o količini fosfora koja se već nalazi u tlu. Utvrđivanje te vrijednosti značajan je zadatak agrokemije jer ona pokazuje razinu raspoloživog fosfora za ishranu bilja nakon gnojidbe fosforom, odnosno stupanj njegove efikasnosti. Na opskrbljenost pojedinog tipa tla fosforom utječu: mineralni sastav i fizikalna svojstva tla, količina gline, pH i temperatura, a u velikoj mjeri pridonosi i antropogeni utjecaj. U kiselijim tlima često se javlja manjak fosfora, kalija, kalcija, magnezija i mangana. Postoji velika potreba da se istraži prostorna varijabilnost fizikalnih svojstava tla preciznijim tehnikama kako bi se oplemenili i podržali različiti načini korištenja poljoprivrednog zemljišta. Fizikalna svojstva tla bitan su faktor u varijabilnosti količine hraniva u biljci pristupačnom obliku. Količina organske tvari u tlu također može utjecati na količinu pristupačnog fosfora. Najčešće korištena metoda utvrđivanja biljci pristupačnog fosfora u Hrvatskoj je AL-metoda. Za izražavanje prostornih obrazaca varijabli okoliša često se koristi geostatistika, a kriging, kao najpoznatija interpolacijska metoda, korišten je više desetljeća kao sinonim za geostatističku interpolaciju i dokazao se stabilnim za procjenu vrijednosti na neuzorkovanim mjestima obrađujući okolne uzorkovane podatke u određenoj shemi.
Ključne riječifosforna gnojiva fosfor u tlu fosfor u biljci
Povjerenstvo za obranuMilan Mesić (predsjednik povjerenstva)
Stjepan Husnjak (član povjerenstva)
Željka Zgorelec (član povjerenstva)
Aleksandra Perčin (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-12-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Phosphorus is an essential macronutrient, and from the agricultural point of view is extremely important for the growth and development of plants where it has part in energetic reactions, photosynthesis, respiration and transfer of genes and nutrients. Therefore the objective is to study spatial variability of the plant available phosphorus to enable the good supply in various conditions, using the acquired knowledge. Phosphorus deficiency affects to overall growth and development of the plant and delays flowering and maturations which can cause production faults, while during good supply the yield grows. Water-soluble phosphates are at least represented fraction of phosphorus in the soil. In the aqueous phase of the soil there is an average quantity of less than 1 kg ha-1 of phosphorus, while by increasing concentration (after fertilization) it is quickly transformed in less soluble forms. That critical concentration of water-soluble and less-soluble equilibrium especially depends on amount that is already in the soil. Definition of that amount is an important mission for agrochemistry because it shows the level of available phosphorus for plant nutrition after the fertilization or level of its efficiency. Factors of phosphorus supply in soils are: mineral composition, physical characteristics, amount of clay, pH and temperature, but there is also a large influence of humans. In acidic soils there is a lack of phosphorus, potassium, magnesium and manganese. There is a great need of exploration of physical characteristics spatial variability with more precise techniques to refine and support different ways of farmland usage. Physical characteristics are important factor that influences on amount of available phosphorus. Most common method of plant available phosphorus measurement in Croatia is an AL-method. Geostatistics is often used for representation of spatial patterns of environmental variables, and kriging, as the most famous interpolation method, has been used for decades as a synonym for geostatistic interpolation and was proved as stable for estimation of values of unsampled spots by processing the sampled data in determined pattern.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:097447
PohranioValentina Bezek