diplomski rad
Optimizacija proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu primjenom linearnog programiranja

Anja Hižak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Agrarna ekonomika i ruralni razvoj
Podaci o radu
NaslovOptimizacija proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu primjenom linearnog programiranja
AutorAnja Hižak
Voditelj/MentorJosip Juračak (mentor)
Sažetak rada
U radu, se na temelju istraživanja nastoji pronaći rješenje za zadane probleme u poljoprivrednoj proizvodnji, pomoću kreiranja modela linearnog programiranja za optimizaciju poljoprivrednog proizvodnog programa. Cilj rada je pronaći najveću moguću zaradu, poštujući pritom zadana ograničenja, kombinacijom devet najznačajnijih ratarskih kultura, koristeći pritom metodu linearnog programiranja i analitički alat Solver koji služi za rješavanje problema linearne i nelinearne optimizacije. Rezultati istraživanja ukazuju na promjene koje se događaju unutar zadanog programa ako se promjene neki od parametra, odnosno zadanih ograničenja. Na temelju osnovnog programa može se zaključiti da najveći ukupni prihod daju one ratarske kulture koje ostvaruju najveći prinos po hektaru uz visoku cijenu koštanja. Međutim cijena koštanja nije nužno presudna ako kultura daje velik prinos po hektaru u odnosu na druge ratarske kulture. Isto tako prema dobivenim podacima iz osnovnog modela uz zadane uvjete, uljana repica i soja najisplativije su ratarske kulture pomoću kojih se ostvaruje najveća moguća zarada. Međutim varijacijama zadanog programa rezultati se mijenjaju ovisno o postotnom padu ili povećanju zadanih ograničenja. Povećanje dohotka poljoprivrednika događa se u situaciji kada se poveća temeljni kapital za proizvodnju ratarskih kultura, a dohodak se umanjuje kada se financijska ulaganja smanje. Ubacivanjem nove ciljane vrijednosti u program koja prikazuje prag siromaštva za četveročlanu obitelj, nastoji se prikazati da obitelj koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i uzgaja uljanu repicu može ostvarivati prosječnu godišnju zaradu bez rizika od siromaštva. U slučaju da cijena uljarica padne, poljoprivredniku se više ne bi isplatilo uzgajati te ratarske kulture već bi trebao, prema rješenju programa uzgajati zob i šećernu repu kako bi mu zarada i dalje bila maksimalna.
Ključne riječilinearno programiranje optimizacija maksimalna zarada ograničenja uljarice
Povjerenstvo za obranuJosip Juračak (predsjednik povjerenstva)
Biserka Kolarec (član povjerenstva)
Branka Šakić Bobić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineAgrarna ekonomika i ruralni razvoj
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgrobiznis i ruralni razvitak
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-02-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper is focused on finding solutions to given problems related to agricultural production, based on research, and by means of creating a model of linear programming for optimisation of an agricultural production programme. The aim of this paper is to identify the highest possible profit at the same time respecting given limitations, by way of combining nine most significant crops, applying the linear programming method and the Solver analytical tool which is used for solving problems of linear and non-linear optimisation. Research results point to the changes occuring within the given programme in case of changing certain parametres, i. e. given limitations. Based on the elementary programme, it can be concluded that the highest total income comes from the highest-yielding crops per hectare with a high cost price. However, the cost price is not necessarily a decisive factor if the crop is high-yielding per hectare in relation to other crops. Moreover, according to the data obtained based on the elementary model in given conditions, rapeseed and soybeans are the most profitable crops, leading to the highest profit. However, in case of variations to the given programme, results change in line with a percent drop or an increase of the given limitations. An increase in the agriculturist's income occurs in case of an increase in the core capital available for crops production, whereas a decrease in income occurs in case of a reduction in financial investment. The purpose of adding a new target value, which represents the poverty limit for a family of four, is to show that it is possible for a family engaged in agricultural production, in particular in growing rapeseed, to achieve average annual earnings without the risk of poverty. In case of a decrease in the oilseeds selling price, their cultivation would no longer be profitable so, according to the resluts of the programme and in order to maintain maximum profit, the agriculturer should grow oats and sugarbeet.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)linear programming optimisation maximum profit limitations oilseeds
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:766430
PohranioValentina Bezek