diplomski rad
Stanje proizvodnje hrane u svijetu i mogućnosti zadovoljavanja prehrambenih potreba stanovništva

Vladimir Fadljević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Agrarna ekonomika i ruralni razvoj