diplomski rad
Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj rogova europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.)

Nikola Budak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika