diplomski rad
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jare grahorice i pšenice za potrebe prehrane divljači u lovištu

Adrijan Renjak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Specijalna proizvodnja bilja