diplomski rad
Utjecaj hibrida kukuruza na parametre kvalitete jaja kokoši nesilica tijekom skladištenja

Tihana Lapaš (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja