diplomski rad
Utjecaj hibrida kukuruza na oksidacijsku stabilnost jaja kokoši nesilica pri skladištenju i u uvjetima inducirane oksidacije

Estera Palačić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja