diplomski rad
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit

Mihaela Dundović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalna zoologija