diplomski rad
Utjecaj mliječne kiseline i inokulanta na kinetiku probavljivosti škroba visoko-vlažnog zrna kukuruza

Martin Tadić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja