specijalistički diplomski stručni
Važnost etičnosti vizualnog identiteta u društveno odgovornom poslovanju kompanija

Gabriela Dulibić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću