specijalistički diplomski stručni
Uvjeravanje u interpersonalnoj poslovnoj komunikaciji

Ivan Rade Tadić (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću