specijalistički diplomski stručni
Percepcija roditelja o ulozi medija u životima djece predškolske dobi

Tatjana Ellers Bretz (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije