završni rad
Uzroci i posljedice rebrandiranja u korporativnom sektoru

Petar Miletić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću