specijalistički diplomski stručni
Prikaz žena u oglasima u dva najčitanija ženska tjednika

Gorana Jurčević (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije