specijalistički diplomski stručni
Utjecaj organizacijske psihologije na učinkovitost organizacija

Ana Krajačec (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za jezike i kulturu