specijalistički diplomski stručni
Važnost primjene strategije komuniciranja u odnosima s javnošću

Božidarka Barac (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću