specijalistički diplomski stručni
Izazovi korporativnog komuniciranja farmaceutske industrije

Eva Zeidan (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću