specijalistički diplomski stručni
Odnosi s javnošću: organizacija prometa u mirovanju – primjer Zagrebparkinga

Gordana Čupić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću