specijalistički diplomski stručni
Komunikacija političkih stranaka na društvenoj mreži Facebook u sklopu parlamentarnih izbora 2015. godine

Iva Babić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću