specijalistički diplomski stručni
Utjecaj digitalizacije na generacijski jaz – od bejbibumersa do generacije Z

Maja Fistrić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije