specijalistički diplomski stručni
Održivi razvoj otoka Paga za turizam novog doba

Mia Igić (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za turizam