specijalistički diplomski stručni
Uloga zviždača u Republici Hrvatskoj

Monika Alilović (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću