specijalistički diplomski stručni
Uloga odnosa s javnošću u djelovanju neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj

Sandra Drljo (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću