specijalistički diplomski stručni
Razvoj komunikacijske prakse u sustavu zagrebačkog javnog prijevoza

Tomislav Jurić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću