specijalistički diplomski stručni
Uloga interne komunikacije u realizaciji projekta Politehnika 2025

Sara Slamić Tarade (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću