specijalistički diplomski stručni
Preuranjeno medijsko osuđivanje ljudi na slučaju Milana Bandića

Ana Kolak Čada (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za komunikologiju i medije