specijalistički diplomski stručni
Komunikacijska strategija za Savjet mladih Grada Zagreba

Darija Jeger (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću