diplomski rad
Fauna vodenih beskralježnjaka perifitona prirodnihpodloga Sakadaškog jezera s posebnim osvrtom na maločetinaše

Marija Dundović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju