završni rad
Utjecaj kroničnog stresa i ovarijektomije na antioksidacijski status jetre odraslih štakora

Matea Tomašević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju