završni rad
Simulacija i postav umjetnog jajeta kao pribora za ispitivanje toksičnosti pesticida i nanočestica

Dora Bjedov (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju