diplomski rad
Sortna varijabilnost u koncentracijama mikroelemenata i fitata u zrnu ozime pšenice

Paula Lončarić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju