diplomski rad
Utjecaj ekstremnih poplava na dinamiku fitoplanktona Sakadaškog jezera

Dragana Bjelovuk (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju