završni rad
Utjecaj vodnog stresa primjenom polietilen glikola na biljke u fazi klijanja i ranoj fazi rasta klijanaca

Anita Ament (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju