Rad nije dostupan
diplomski rad
OSJETLJIVOST VRSTE Lemna gibba L. NA RAZLIČITI MOLARNI OMJER DUŠIKA I FOSFORA I TOKSIČNO DJELOVANJE BAKRA

Sanja Večerić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
Podaci o radu
NaslovOSJETLJIVOST VRSTE Lemna gibba L. NA RAZLIČITI MOLARNI OMJER DUŠIKA I FOSFORA I TOKSIČNO DJELOVANJE BAKRA
AutorSanja Večerić
Voditelj/MentorJanja Horvatić (mentor)
Sažetak rada
Dušik i fosfor važni su limitirajuci nutrienti za rast biljaka i primarnu produkciju u vodenim ekosustavima. U vodenim ekosustavima moguca je iinterakcija između nutrienata i toksikanata i utjecaj na prisutne organizme. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj nedostatka fosfora na vrstu L. gibba te utjecaj gradijenta molarnih omjera N i P na toksičnost bakra. Utjecaj hranjive otopine različitog molarnog omjera N:P te koncentracije bakra na rast vrste Lemna gibba L. istraživan je standardnim Lemna sp. GrowthInhibition Testom (OECD, 2002). Laboratorijskim testom utvrđena je inhibicija razmnožavanja biljaka uzrokovana povećanjem omjera dušika i fosfora u hranjivoj otopini. Bakar inhibira prirast broja biljaka, utječe na koncentraciju fotosintetskih pigmenata te narušava integritet membrane. Toksičnost bakra povećala se s povećanjem vremena izloženosti. Rezultati istraživanja pokazuju da hranjiva otopina obogaćena nutrientima povećava toleranciju L. gibba na bakar. Dobiveni rezultati pokazali su da je kultura uzgajana na hranjivoj otopini molarnog omjera N:P=300 najosjetljivija na bakar, a najotpornija je kultura na hranjivoj otopini sa N:P=3. Prema dobivenim rezultatima utvrđeno je da standardni testovi toksičnosti mogu podcijeniti toksičnost bakra na biljkama uzgajanim u kontroliranim uvjetima u odnosu na biljke u prirodnom okolišu. Razlike u izračunatim vrijednostima toksičnih razina bakra ovisno o omjeru N i P ukazuju na potrebe testiranja toksičnosti ovisno o koncentraciji bakra i omjeru nutrienata sličnim okolišnim uvjetima.
Ključne riječiLemna gibba L. toksicnost bakra nutrienti osjetljivost prirast koncentracijafotosintetskih pigmenata svježa tvar suha tvar kloroza integritet membrane.
Naslov na drugom jeziku (engleski)THE SENSITIVITY OF Lemna gibba L. AT DIFFERENT MOLAR RATIOS OFNITROGEN AND PHOSPHORUSAND COPPER TOXICITY
Povjerenstvo za obranuMelita Mihaljević (predsjednik povjerenstva)
Janja Horvatić (član povjerenstva)
Ivna Štolfa Čamagajevac (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaPRIRODNE ZNANOSTI
Biologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBiologija; smjerovi: znanstveni
Smjerznanstveni
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra biologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.biol.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-01-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Nitrogen and phosphorus are important limiting nutrients for plant growth and primary production in aquatic ecosystems. In aquatic ecosystems interactions between nutrients and toxicants and influence on present organisms are possible. The aim of this study was to investigate the effect of phosphorus on L. gibba and the influence of the gradient of Nand P molar ratio on the toxicity of copper. The effect of nutrient solution with different molarratio of N:P and copper concentrations on growth of Lemna gibba L. was researched by using standard Lemna sp. Growth Inhibition Test (OECD, 2002). The laboratory test showed inhibition of reproduction of plants caused by increasing of nitrogen and phosphorus ratio in the nutrient solution. The copper inhibits the growth rates of plants,influences on the concentration of photosynthetic pigments and undermines the integrity of the membrane. Thecopper toxicity increased with increasing of the duration of exposure time. The results show that nutrient enrichment enhances the copper tolerance of L. gibba. A culture that has grown in a nutrient solution of ratio N:P=300 showed to be the most sensitive to copper, and themost resistant culture in nutrient solution with N:P=3 ratio. Standard toxicity tests can underestimate copper toxicity when performed on plants cultured in controlled laboratory conditions in comparison to plants grown in natural conditions. Differences in the calculated values of toxic levels of copper, depending on the ratio of N and P indicate the need of testing the copper toxicity depending on concentration and ratio of nutrients in similar environmental conditions.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Lemna gibba L. copper toxicity nutrients sensitivity growth rate concentrationof photosynthetic pigments fresh weight dry weight chlorosis membrane integrity
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad nije dostupan
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:181:720261
PohranioVesna Radman Meic