diplomski rad
Konstrukcija vektora za heterolognu ekspresiju proteina ICP34.5 - glavnog faktora neurovirulencije herpes simpleks virusa 1

Ana Mihatović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju