Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj katehina iz zelenog čaja na aktivnost glutation-s-transferaze i enzima iz skupine kolinesteraza

Kristina Mihaljević (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju