Rad nije dostupan
diplomski rad
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima

Paola Paškvan (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju