završni rad
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom

Karla Dubaić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju