diplomski rad
Sakrament Svetog reda po Kanonskom pravu Crkve

Nino Perica (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za praktičnu teologiju
Katedra kanonskog prava