diplomski rad
Utjecaj računovodstvenih politika zaliha trgovačke robe na financijski položaj i uspješnost poslovanja trgovačkog poduzeća

Anamarija Žunić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo