završni specijalistički
Utjecaj ekonomske krize na poslovanje faktoring tvrtki u Repuiblici Hrvatskoj

Domagoj Samardžić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku