završni specijalistički
Psihologija u marketingu - djeca kao potrošači

Andreja Nikšić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku