završni specijalistički
Analiza tržišta mineralnih gnojiva Republike Hrvatske

Melani Rošić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku