završni specijalistički
Cijene i cjenovni imidž maloprodavača

Jelena Franjković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku