završni rad
Porez na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj u odnosu na odabrane zemlje Europe - karakteristike i sličnosti

Sara Mak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo